Page 1 - Good News May 2017 paper
P. 1

ie wintersdae in 2014 is  die mees onverwagte tye in die  hemoglobientelling dadelik in die
         kort en koud en my steek.                   hospitaal opgeneem word en vir
     Denergie laat my soms op                          byna 'n week word daar omvat-
                        Aan die begin van Julie word ek    tende toetse deur 'n internis
                        siek en soos wat almal maar   gedoen en lê en wag ek in
                        maak, dokter ek myself eers met    spanning op die uitslae.
                        griepmedisyne wat ek sommer
                        oor die toonbank gekoop het en    Uiteindelik kom die uitslag. Daar
                        klim dankbaar in die bed. My   is 'n obstruksie in my kolon wat
                        energieloosheid frustreer my verwyder moet word en op
                        steeds mateloos, maar ek skryf  6 Augustus 2014 word ek in die
                        dit toe aan die griepsimptome en   teater gestoot. Direk na die
                        slaap soveel as wat ek kan.      operasie word die gewas, asook
                                           12 kliere volgens protokol vir
                        'n Dag of wat later dwing hoë  ontleding weggestuur.
                        koors my tog maar om op te staan
                        en 'n afspraak met die dokter te   Gr. 1-kanker word gediagnoseer
                        maak. Ek sê terloops aan die   en my wêreldjie kantel, maar sake     Constance van der Merwe
                        einde van die ondersoek dat ek  lyk darem onder omstandighede    Om positief te bly, plak ek met my
                        deesdae so gou moeg raak en die    nie te sleg nie, aangesien net een
                        dokter besluit om my vir bloed- van die kliere aangetas was en die  man en 'n vriendin se hulp, 'n
                        toetse te stuur.           chirurg baie tevrede was met die   groot boom met baie takke
                                           verloop van die operasie.      (gemaak van 'vinyl art') teen ons
                        Ek hoef nie lank vir die uitslae te                    woonkamer se muur. Na elke
                        wag nie en die dokter reël dat ek   Ek herstel relatief gou en maak na  chemo-sessie kan ek nie wag om
                        as gevolg van my uiters lae   6 weke 'n afspraak met 'n    'n wit skoenlapper op een van die
                                                             takke te plak nie. So tel ek die 12
                                           onkoloog vir verdere behan-
                                           deling. Twaalf chemoterapie-    sessies een vir een met groot
                                           sessies word in my geval voor- geloof af. Die boom simboliseer
                                           gestel en ek word deel van 'n  vir my lewe en die skoenlappers
                                           omgewing waar pasiënte met baie   iets nuut wat uit 'n knus kokon
                                           deernis en met groot kundigheid   loswoel en hoog vlieg. Die Here is
                                                             goed vir my en ek glo dat alles reg
                                           hanteer word. Elke 2 weke vir
                                                             gaan uitwerk!
                                           6 maande lank kry ek vir 3 ure
                                           chemo by die kliniek en word dan
                                           huis toe gestuur met 'n toe-  Na afloop van die chemoterapie
                                           stelletjie wat soos 'n rugby-  word ek weer vir omvattende
                                           balletjie lyk waardeur ek vir 'n  toetse gestuur. Chaos! Ek praat
                                           verdere 48 uur chemo kry.      met die Here, probeer sin maak
                                                             van alles, maar hierdie keer stort
                                                             my wêreld in duie! Hoe kan dit
                                           My man en kinders, my moeder,
                                           familie, vriende en die gemeente   wees? Ek was so seker dat
                                           vorm 'n groot vangnet en dra  hierdie toetse bloot roetine sou
                                           maaltye, lekkernye en opbouende   wees!
                                           leesstof aan. Daar is altyd iemand
                                           wat gou inloer - my man het  Terwyl ek chemo gekry het, was
                                           eendag ewe droog opgemerk:    daar uitsaaiings na my lewer!
                                           "Besef jy dat ek nou weet hoe al   Sewe tumors. Graad 4-kanker!
                                                                  Vervolg op p. 6ervolg op p. 6
                                           jou vriendinne hulle tee drink?"        V
   1   2   3   4   5   6