Page 2 - Good News March 2005 paper
P. 2

Lees - 1 Samuel 31:1-13       getoon; hy was slim, sterk, nog nie te laat om oor te begin
     “Toe het die Filistyne op Saul en aantreklik en 'n goeie leier. Maar nie. Met jou hand in dié van die
     sy seuns toegesak.” Soms toe laat los Hy God se hand en Here, kan jy 'n man of vrou so
     bereik mense nie hulle volle begin sy eie planne-tjies maak. reg na God se hart word. By die
     potensiaal nie. 'n Belowende Die uiteinde: 'n mislukte lewe! Here is altyd nog 'n tweede kans;
     sportman sak skielik uit. 'n As Saul maar net sy lewe kon nog 'n geleentheid om 'n sukses
     Opkomende sakeman misluk. eindig soos hy dit begin het: 'n v a n  j o u  l e w e  t e  m a a k !
     'n Goeie onderwyseres na wie man so reg na die Here se hart. GEBED: Christus, dankie dat U
     almal opkyk, gooi op 'n dag Maar toe het hy 'n vernederende my sal lei om my Godgegewe
     handdoek in. Dan is almal dood gesterf...               potensiaal te bereik.
     teleurgesteld dat so baie Sy lyk is vermink en oral in die Uit die Beek 2005 - Stephan
     potensiaal verlore geraak het. land van die Filistyne rondge-   Joubert (Lux Verbi-BM ).
     Baie mense in Israel het seker stuur. Hoe tragies!            Geborg deur: Lemon Blossom
     net so gevoel toe hulle eerste Bereik jy jou volle potensiaal?  Gastehuis, Kerkstr. 4, Potch.
     koning, Saul, tragies gesterf Benut jy al die gawes wat die      Tel: (018) 297 1137 of
     het. Hy het so baie potensiaal Here aan jou gegee het? Dit is     Sel: 082 8033 872 (Magda).

                                 vreeslik pyn ervaar het.
                                 Ek besluit toe om die Barnards se nommer te
                                 skakel hoewel ek nie eens geweet het wat om
                                 werklik vir hulle te sê nie. Mev. Barnard het die
                                 foon beantwoord en presies vertel wat daardie
                                 dag gebeur het. Sy het gesien hoe haar man
                                 geskiet word terwyl sy en 'n paar vriendinne in
                                 die huis besig was om oor 'n saak te bid waaroor
           Dankie vir "Goeie Nuus"           sy nie 'n besluit kon neem nie.
     Graag wil ek baie dankie sê vir "Goeie Nuus" wat Ek vra haar toe om tog vir ons gesin te bid. Sy
     ek gereeld ontvang. Hierdie koerant beteken vir gee my toe ook 'n nommer van 'n jongman wat
     my so baie en dit is wonderlik om te lees hoe aan die Rand woonagtig is. Hy is deur Jesus
     goed God vir Sy kinders is. Ek het al 'n uitgawe aangeraak nadat sy moeder en 'n paar
     gepos na ons familie wat in Texas, VSA, woon en vriendinne vir hom gebid het. Dadelik het ek
     hulle het baie krag geput uit die lees daarvan.     hierdie nommer geskakel. Die jongman was
     Verlede Novembermaand was ek baie besig om sy motor te bestuur, maar het gesê
     bekommerd oor ons een seun. Die "Goeie hy sal van die pad aftrek en ons aan die Here
     Nuus" is daardie dag saam met ander pos opdra. Van daardie dag af het Jesus ingegryp in
     afgelewer. Ek lees toe die getuienis van dr. ons kind se lewe. Die krag van gebed is
     Hennie Barnard wat in Boksburg in sy motor vir wonderlik! Daarvan kan ek getuig oor my hele
     sy vrou gesit en wag het, en toe deur booswigte lewe heen.
     geskiet is. Dit was vir my so wonderlik om te lees Nogmaals dankie dat die "Goeie Nuus" so baie
     hoe God sy lewe gespaar het en dat hy baie gou lewens aanraak!
     uit die hospitaal ontslaan is sonder dat hy Mev. Judy Jordaan (018) 294 3377
   1   2   3   4   5   6   7