Page 4 - Good News November 2012 paper
P. 4

Reën
     Anoniem van Ottosdal skryf:
     Gedurende September 2012 vra
     ek die Here om, as dit Sy wil is,
     aan my bekend te maak of dit ‘n
     goeie of droë seisoen sal wees.
     Op 6 Oktober in die vroeë Kom ons verootmoedig onsself
     oggendure is ek wakker. Ek sien   (soos Hiskía in 2 Konings 19) en
     myself halfpad teen ‘n koppie  bid dat die Here in Sy genade tog
     staan. Ek kyk na die horison en   genoegsame reën vir ons droë
     sien langerige, spierwit, droë  land sal stuur, en ook “geestelike
     gras. Regs af ondertoe sien ek ‘n  reën” tot verkwikking van Sy
     paar groen doringstruike.      kinders!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9