Page 1 - Good News January 2009 paper
P. 1

NOU FOCHVILLE!!!
         oe wonderlik het die Heer nie onderneem Fochville.
         nie! Danksy ons Vader se genadige voor-     Dit is die 12de dorp waar die
     Hsiening en ook die welwillendheid van Sy “Goeie Nuus” van God se
     gehoorsame kinders, skop “Goeie Nuus” / “Good verlossing en volgehoue be-
     News” die nuwe jaar af met uitbreiding na moeienis met elke mens ook
                                 hierdie inwoners maandeliks
                                 gaan bereik.
                                 Ons harte is só vol dankbaar-
                                 heid teenoor die Here wat ons
                                 sedert 1998, toe Hy aan ons
                                 gesin die opdrag gegee het om
                                 die “Goeie Nuus” / “Good News”
                                 te publiseer, met bonatuurlike
                                 krag en voorsiening ondersteun
                                 het.
                                 Diegene wat na aan ons leef en
                                 bewus is van ons omstan-
                                 dighede, kan saam met ons
                                 getuig en net in alle ootmoed sê:
                                 Dit is NET die HERE wat só kan
                                 werk! Prys Sy lieflike Naam!
                                 Soos u sal kan opmerk (grafiese
                                 voorstelling aan die regterkant
                                 van bladsy), het ons grafiek
                                 algaande opwaarts beweeg.
                                 Ons het in 1998 in Potchef-
                                      Vervolg op p. 2ervolg op p. 2
                                      V
   1   2   3   4   5   6