Page 1 - Good News June 2015 paper
P. 1

it is waar! Dit het nóú twee kosbare Christene aange-    Hom!                 bedrag wat u sak per maand
         wérklik gebeur. “Goeie spoor om ons te help om                          pas, sal aandui, sodat die
     DNuus” / “Good News” Wolmaransstad, Schweizer-            Liewe leser, indien u deur die    reddende en helende Woord
     gaan voortaan nog AGT Reneke, Koster, Derby, Heilige Gees gelei word en voel               van God net nog meer mense
     bykomende dorpe met die Viljoenskroon, Vredefort, dat u ook vir “Goeie Nuus” /           sal bereik.
     goeie nuus              Sannieshof en Biesiesvlei ”Good News” wil ondersteun
            - van Jesus se lief-
     desoffer en reddende genade maandeliks te borg sodat ons om nog méér dorpe te bereik,             Dit sal van u 'n deelgenoot
     vir elke mens - bedien!       hulle kan byvoeg tot ons sal ons dit só waardeer indien        maak van hierdie Media-
                        verspreidingsgebied.         u die debietordervorm op     bediening vir Christus Jesus.
     Net soos wat Paulus in die nag                       bladsy 12 sal invul en die        Vervolg op p. 12Vervolg op p. 12
     'n gesig gesien het dat daar 'n VANAF JUNIEMAAND WORD
     Macedoniër staan wat hom “GOEIE NUUS” / “GOOD
     smeek  en sê: “Kom oor na NEWS” DUS NOU NA 20
     Macedonië en help ons!” DORPE VERSPREI!!!
     (Handelinge 16:9), roep daar
     telkens uit ander dorpe Dit is 'n kosbare bewys van
     stemme wat ons vra: “Gee die God se wonderbare liefde,
     ‘Goeie Nuus’ asseblief ook in genade en barmhartigheid wat
     óns dorp uit!”            net altyd meer en meer mense
                        wil bereik, bemoedig en ver-
     God ons Vader het gehoor en sterk. Ons gee al die eer aan
   1   2   3   4   5   6