Page 1 - Good News February 2005 paper
P. 1

Op 7 Jan. 2005, het ons huiswaarts gekeer vanaf     baie nou en besig. Ons was pas
     Linga Linga, 500 km noord van Maputo. Ons motor,    deur 'n klein dorpie teen 'n snel-
     die middelste van drie voertuie, se hoofligte was  heid van 60 km/h toe ek 'n groepie
     aangeskakel. Om 09:00 die oggend was ons 20 km     mense aan die linkerkant van die
     noord van Xai Xai. Die pad was besaai met slaggate,   pad gewaar. 'n Dertienjarige seun
                                 met 'n bloedrooi hemp het die pad
                                 probeer oorsteek toe ons 50 m
                     du Bruynu Bruynu Bruynu Bruyn
                     dd d           van hulle af was. Hy het my gesien
       TT T
       Theunsheunsheunsheuns    MM M           toe ek vir hom toeter druk en
                     Makelaarsakelaarsakelaarsakelaars
                                 teruggetree. Ek het nog stadiger
                                 aan die regterkant van die pad
      Mediese fondse         EN           gery, maar toe ons naby hulle
                    W             kom, het hy onverklaarbaar oor
       Munimed steeds                    die pad gehardloop en reg voor
       die beste en bekostigbaarste.            ons motor beland. Nadat ons hom
                                 getref het, het ons motor teen 'n
       Ook hospitaalplanne vanaf R475            wal langs die pad geloop en
       per gesin per maand.                 amper omgeslaan. Genadiglik het
                                 ons 'n entjie verder tot stilstand
      Spaar met Sanlam-        W EN         gekom. Baie mense het nader
      huislenings                      gehardloop, gehuil en geskreeu.
                                 Iemand het geskreeu dat hy nog
       R200 000+ @ prima -2%. Geen             leef. Ek het my noodsak gegryp,
       administrasie- of waardasiekoste           die basiese gedoen en 'n infuus
                                 aan sy arm gekoppel. Hy was
       tot op R500 000 nie.                 duidelik baie erg beseer en
      Tel: (018) 297 8828 Potchefstroomel: (018) 297 8828 Potchefstroomel: (018) 297 8828 Potchefstroom komateus.
      TT
   1   2   3   4   5   6