Page 1 - Good News September 2016 paper
P. 1

ajed El Sjafie is 'n verskeur te word. Maar, soos die
         prokureur en was 'n Bybelse verhaal van Daniël in die
     Minvloedryke man in sy      Leeukuil, het die honde eenvou-
     gemeenskap in Egipte. Toe hy 'n   dig naby El Shafie gaan lê sonder
     Christen word, is hy egter om hom aan te val. Die wagte het
     verbied om te praktiseer en is hy  selfs weer ander honde ingebring,
     na die Abu Zaabel-tronk in Kaïro   maar dieselfde het gebeur.
     geneem, wat bekend staan as   “Hierdie honde is opgelei om na
     'hel op aarde'.           hulle afrigters te luister,” het El
                        Shafie gesê. “Maar daar is
     Terwyl hy daar was, is hy niemand met meer gesag as die
     gebrand, gesny, en aan 'n kruis   Here Jesus Christus nie!”
     vasgemaak. Nog 'n marteling wat                      om vervolgde Christene te help.  weermag, maar ons het die Here,
     hy in die gesig gestaar het, was   El Shafie het met die hulp van  “Vervolgde Christene is in 'n diep,  die Almagtige! Hulle kan die
     om deur die tronkbewaarders se    vriende en Amnestie Internasio-  donker nag. Maar hulle het nog  dromer doodmaak, maar nie die
     kwaai honde, wat hulle spesiaal   naal ontkom, en is nou 'n steeds die Lig van die lewende    droom nie.”
     vir hierdie doel ingebring het,  Kanadese burger en beywer hom    God! Ons vyande het 'n baie sterk  www.christianheadlines.com
   1   2   3   4   5   6