Page 1 - Good News December 2013 paper
P. 1

“Loof die Here, want Hy is goed, aan Sy        sal ek, van alle sorge vry,
     liefde is daar geen einde nie!”            vir elke dag my hier gegewe
     (Psalm 106:1).                    U ‘n hoër, reiner loflied wy”
      “Ek weet aan Wie ek my toevertrou het,          (Gesang 353:4).
         al wissel dan ook dag en nag;     Met hierdie gesang kan ‘n mens die ou jaar
       Ek ken die Rots op Wie ek gebou het,    uitstap en die nuwe jaar betree! Méér nog,
         van Wie ek al my heil verwag.     ‘n mens kan daarmee na jou sterfbed gaan
        Eens aan die einde van my lewe,     en die Ewigheid aandurf. Hier, in die laaste
                            snikke van die jaar, roep ons die hele pad
                            waarlangs God ons gelei het in herin-
                            nering. Ons dank Hom vir elke tree van die
                            pelgrimsreis, omdat Hy ons deur elke dag
                            liefgehad en gedra het.
                            Daar is baie waarvoor ons om vergifnis  “...Die pad van die regverdiges is soos die lig van
                            moet vra: kosbare tyd wat ons verkwis het,   die môreglans, wat al helderder word tot die volle
                            liefde wat ons weerhou het, gebede wat  dag toe” (Spreuke 4:18).
                            ons nie gebid het nie, geleenthede wat ons
                            laat verbygaan het. Daar is so oneindig
                            baie waarvoor ons God kan dank: vir
                            bewaring, genesing, ondersteuning,
                            voorsiening. Mag ons geïnspireer word
                            deur die woorde van Marie-Louise
                            Haskins: “Ek het aan die man by die poort
                            ‘n lig gevra vir die donker pad wat voorlê.
                            Hy het vir my gesê: ‘Plaas jou swak hand in
                            die Hand van die almagtige God en stap
                            moedig voort. Dit sal vir jou beter wees as
                            ‘n lig en veiliger as ‘n bekende pad.’”
   1   2   3   4   5   6