Page 1 - Good News February 2009 paper
P. 1

“There’s Probably No God”
         ie afgelope week het daar 'n nuwe http://news.bbc.co.uk/1/hi/
         advertensieveldtog op Londen se rooi england/london/7681914.stm
      Dbusse en in die "tubes" begin. Dit lees:    Die oorspronklike advertensie het
      "There's probably no God. Now stop worrying and    gelui: "There is no God..." maar
      enjoy your life." [BBC Nuusartikel]:          volgens Britse advertensiewette
                                 moet ‘n mens dit wat jy in 'n
                                 advertensie sê kan bewys, en
                                 hulle is dus gedwing om die
                                 woord "probably" in te sluit.
                                 Langsaan verskyn 'n foto van een
                                 van die busse. Alhoewel ek* nie
                                 self hierdie foto's geneem het nie,
                                 het ons self hierdie advertensies  pryk, 1 000 plakkate in die "tubes" en 2 videoskerms
                                 gesien.               in "tube"-stasies vertoon word.
                                 Hierdie projek is in Oktober verle- Die Mail & Guardian in Suid-Afrika berig dat dit ook
                                 de jaar bekend gestel deur prof.
                                 Richard Dawkins, bekende ateïs            Vervolg op p. 2Vervolg op p. 2
                                 en skrywer van die boek “The God
                                 Delusion”. Daar is 'n internet-
                                 geldinsamelingsprojek van stapel
                                 gestuur om die veldtog te
                                 befonds. Hulle het gehoop om
                                 £5 500 (R80 000) bymekaar te
                                 maak om die projek te finansier,
                                 maar tot dusver het mense al
                                 meer as £148 700 (R2.1 miljoen)
                                 bygedra!!!
                                 Die advertensies gaan gedurende
                                 Februarie 2009 op 800 busse
   1   2   3   4   5   6