Page 1 - Good News February 2012 paper
P. 1

erlede jaar het blitsig tot 'n einde  haar eie menslike manier plannetjies begin  woonstel aangebied en kyk steeds goed na haar, en
         gekom en met gemengde gevoelens    beraam. Niks wou menslik moontlik werk nie   die vrou het 'n goeie werk gekry…
     Vhet die vrou 2012 tegemoetgegaan.      en die vrou het haar wéér tot God gewend.   Nooit het die vrou kon dink die Here stel so belang
     Haar kind het verlede jaar matriek geskryf  Op 4 Januarie 2012 gaan sit sy buite in die  om na haar eenvoudige hartsgebed te luister nie. Sy
     en sy wou baie graag hê dat haar kind  donkerte van die tuin en praat deur baie  was verteer deur smart en kon nie 'n behoorlike
     verder moes studeer.             trane wat op die varsgeboude sement-   gesprek met haar Here voer nie.
     Die probleem was dat die vrou nie geld  paadjie val, met haar Skepper. Sy dink aan  Die Here het vanuit die hemel aandagtig geluister en
     gehad het nie en in haar depressiewe  “grênd” woorde om Hom te beïndruk, maar    vandag is die vrou en haar kind se harte weer vol
     toestand nie meer gelowig genoeg gevoel    kry niks. Haar probleme is vir haar te groot  vreugde.
     het om 'n gebed tot God te rig nie. Haar kind  en al wat sy kon doen is om net eenvoudige  Die vrou het daardie aand geleer om eerder vir God ‘n
     se oë was vol vrae en die vrou het  woorde te prewel. Sy sê toe vir die Here om  kans met haar probleme te gee en op te hou om alles
     aangehou belowe dat daar iewers 'n    haar en haar kind asseblief nie te vergeet nie  SELF te wil doen. Vertrou vandag op God en wie
     uitkoms sou wees. Beide die vrou en haar   - dis al wat sy kon uitkry…          weet, miskien lees ons volgende keer jóú getuienis in
     kind bly in verskillende dorpe by mense  Maar eintlik wou die vrou graag sê: Dat sy  die “Goeie Nuus” Koerant!
     wat na hul omsien weens die vrou se  nie geld het vir die registrasie en klasgeld- - Die nou vreugdevolle, kommerlose vrou
     benarde finansiële situasie.         deposito by 'n kollege nie; dat haar kind  073 385 4792
     Tydens die kind se matriekjaar verlede jaar  probleme het met 'die mense' waar sy bly;
     kon die vrou nie vir die kind sê dat daar in  dat haar kind nie vervoer kollege toe en
     2012 nie regtig geld sal wees om haar  terug sal hê nie.
     verder te laat leer nie en het sy stilletjies op  Al wat sy weer kon sê, was: “Here moet ons
                            asseblief nie vergeet nie…”
                            Vyf dae later is haar gebed verhoor! Bykans
                            R30 000 is vir die registrasie, deposito,
                            ontgroening, klere, handboeke, toerusting,
                            ens. deur Sy genade voorsien; 'die mense'
                            het vir die kind 'n voertuig beskikbaar gestel
                            om kollege toe en terug te ry en hulle
                            houding teenoor haar het drasties verander;
                            'die mense' het vir die kind verder 'n gratis
   1   2   3   4   5   6