Page 7 - Good News November 2012 paper
P. 7

Hemelse Leidsman...
      Hemelse Leidsman...

     Ek wil so graag hierdie dag tegemoetgaan
     met geloof, hoop en liefde in my hart.
     Ek wil so graag onvoorwaardelik glo:
     soos Abraham en Henog en Moses en
     elkeen in die heldegalery van Hebreërs
     11. Maar ek is dikwels soos Thomas; ek
     wil eers voel en sien; my geloof is dikwels
     beperk tot my sintuie. Ek wil so graag die
     onsienlike glo en stilweg bely: “My Here
     en my God!”
     Lei my deur die Heilige Gees tot ‘n
     praktiese en eerlike geloof wat my
     onlosmaaklik aan Jesus sal verbind. Ek
     wil so graag die hoop ongeskonde in my
     hart ervaar, hoop dat die brandende, edel
     ideale van my hart verwesenlik sal word;
     dat my geestelike lewe sal groei in kennis,
     liefde en waarheid, sodat ek dié dinge sal
     kan onderskei waarop dit werklik
     aankom.
     Hou ‘n gees van optimisme brandend in
     my hart. Ek wil met die eerlikheid van
     sterfbedwoorde vir U kan sê: “Here, U
     weet alles. U weet dat ek U liefhet!”
     Ek wil my medemens liefhê met ‘n
     opregte, onselfsugtige liefde wat alle
     skeidsmure afbreek en versoening ‘n
     heerlike werklikheid maak. Lei my dan tot
     ware begrip van geloof en hoop en liefde.
     In Jesus se heerlike Naam. Amen.
   2   3   4   5   6   7   8   9