Page 1 - Good News June 2009 paper
P. 1

k wil graag getuig van die groot wonderwerk   rondom my baie diep geruk. Dit is  wonder hoe die Maan-
         wat God in my lewe laat gebeur het. Ek was   ’n wonderwerk en genade van   dag gaan verloop
      Eop 23 Maart 2009 in ’n verskriklike       God dat ek die ongeluk oorleef het  omdat daar soveel
      motorongeluk betrokke. Dit het my en almal    om hierdie getuienis te kan skryf.  dinge was wat ek daar-
                                 Alle eer kom God toe!        die dag moes doen.
                                 Op Sondagaand (22 Maart) is die   Terwyl ek aan al hierdie
                                 Passiespele in ons kerk in dinge dink, kom die
                                 Johannesburg aangebied. Ek gedagte by my op, “Wat
                                 wou dit baie graag bywoon en het   as ek sou sterf?”
                                 toe spesiaal huis toe gekom om    Dadelik het ek opge-
                                 my pa te ondersteun wat die rol   staan en vir myself
                                 van Jesus vertolk het. Daardie  gesê: “Ek sal nie sterf
                                 aand was aangrypend-pragtig.    nie, want ek eer my pa    Lizmari van der Merwe
                                                                  Lizmari van der Merwe
                                 Nooit het ek kon dink dat die    Vervolg op p. 3       076 957 7966
                                                                     076 957 7966
                                 woorde van Jesus by die klip:
                                 “Laat hierdie lydensbeker by My
                                 verbygaan”, ook die volgende
                                 oggend in ’n sekere sin op my pa
                                 en ons gesin van toepassing sou
                                 wees nie. Die dag van die tragiese
                                 ongeluk (23 Maart), was ook die
                                 dag van my Ma (Annamarie), se
                                 begrafnis in 2000.
                                 Die Sondagnag kon ek nie goed
                                 slaap nie. Ek het lank gelê en
   1   2   3   4   5   6