Page 1 - Good News August 2015 paper
P. 1

Uit die Asse van ‘n Stad...
                                Uit die Asse van ‘n Stad...                                     oe min weet ons hier in Suid-Afrika van die   die meeste mense haastig op
                                     verskrikkinge van moderne oorlogvoering,   pad na hulle werk.
                                 Hvan die verwoesting en lyding en bloed, van
                                 duisende wat lê en kerm en roep om hulp - hulp wat   Die bomwerper het eenmaal om
                                 nooit kom nie!                     die stad gesirkel. 'n Klompie
                                                             lugafweerkanonne het lusteloos
                                 Daardie oggend van 6 Augustus 1945 het die    begin skiet, en die vliegtuig het
                                 vyftienjarige Yoshiko Taguchi soos gewoonlik vroeg   hoër geklim. Toe, klokslag 08:15,
                                 opgestaan om die voorstedelike trein skool toe te    het die kaptein van die bom-
                                 haal. Oral was die stad aan die roer: mans was op    werper die bevel gegee dat die
                                 pad na hulle werk, vrouens het hulle kinders kos  wêreld se eerste atoombom oor
                                 gegee, fabrieksrook het oor die industriële gedeelte  Hirosjima afgegooi moes word.
                                 van die stad gehang, en die radio het mense   Daar was 'n verblindende ligflits
                                 aangemoedig om nie hulle plig te versaak in hulle    aan die hemel...
                                 land se oorlogspoging nie.
                                                             Toe het dit gelyk asof geboue na
                                           Om agtuur daardie oggend het die
                                           enkele Amerikaanse B29-bom-    mekaar toe gesuig word en
                                           werper, die Enola Grey, op die  betonstrukture het soos blokkie-
                                           horison van Hirosjima verskyn.  huisies inmekaar begin tuimel.
                                           Baie mense het opgekyk toe die    70 000 mense is op slag gedood!
                                           sirene begin loei, maar min het  En nog 70 000 was ernstig
                                           eintlik die moeite gedoen om na   verwond. Bo-oor die stad het die
                                           die bomskuilings te gaan. Hulle  nou so bekende rook-paddastoel
                                           het gedink dis maar net 'n vlieg-  gevorm. Yoshiko Taguchi was
                                           tuig wat weerkundige opnames   besig om die bladsy van 'n boek
                                           maak. Buitendien was dit die   om te blaai toe die gebou rondom
                                           besigste tyd van die oggend met        Vervolg op p. 6Vervolg op p. 6
   1   2   3   4   5   6