Page 1 - Good News October 2012 paper
P. 1

uid-Afrika, vroeë tagtigs. Op die  instruksies, word in die weermag, meestal
         landsgrense word sedert die middel   die leër, opgelei en in gevegsareas
     Ssewentigs 'n stryd gevoer teen wat      ontplooi. Jeugdiges gaan grens toe - om
     beskou word as ontoelaatbare elemente   oorlog te maak vir volk en vaderland. In
     wat stabiliteit bedreig.           sulke tye word die wet genadeloos
     Wettige skoolverlaters van toelaatbare   toegepas. Of die jong moeder in 'n rystoel
     ouderdom ontvang voor die voet oproep-    sit en vir haar kleuters moet sorg, en of 'n
                            invalide-vader se enigste bron van hom
                            weggeneem word - dit is irrelevante
                            omstandighede. Só lyk dit in 'n land wat
                            oorlog maak.
                            In haar plattelandse huisie is 'n ou wedu-
                            wee een oggend om elfuur besig om haar
                            seuns in gebed aan die Here op te dra. Sy
                            het gehoop haar jong kinders sal êrens in                  http://www
                                                                  http://www.oceanwideimages.com.oceanwideimages.com
                            die land geplaas word, maar die onvermy-
                            delike het gebeur: hulle moes grens toe. Na
                            Oshakati, bo in Ovamboland, omtrent 60
                            kilometer van die grens van Angola. 'n
                            Landstreek waar die dood voortdurend in
                            alle vorme vir 'n jong soldaat lê en wag.
                            Maar die dag toe hulle vertrek, het hulle by
                            haar gaan kniel en het sy hulle vir die Here
                            gegee. Wat ook al haar vermoëns of kwali-
                            fikasies - op daardie oomblik het dit nie
                            saak gemaak nie. Al wat toe van belang
                                    Vervolg op p. 8Vervolg op p. 8
   1   2   3   4   5   6