Page 1 - Good News April 2006 paper
P. 1

Trix Rabe, Kilnerpark, Pretoria   GESKRIK!!! Met groot starende
               Trix Rabe, Kilnerpark, Pretoria
                    083 291 1686        oë wat sien, maar ook nie sien nie!
                    083 291 1686
              6 Januarie 2006 was 'n dag soos    Ek het in die kamer rondge-
              geen ander nie. Ek het wakker  strompel, aan goed geruk en
                                 gepluk, terwyl ek deurentyd
                                 skreeu, "Ek kan - ek kan - ek weet
                                 ek kan!" My man, Leon, het hom
                                 asvaal geskrik en glad nie geweet
                                 wat aangaan nie. Op daardie
                                 stadium het ek heeltemal beserk
                                 geraak, my tong raakgebyt, en
                                 bloed en skuim het uit my mond
                                 geloop. Voorwaar 'n skrikwek-
                                 kende gesig!
                                 Die ambulans het opgedaag en              Trix Rabe
                                 die paramediese personeel het
                                 my dadelik met vaardigheid
                                 gehelp. Ek is na die HF Verwoerd
                                 Hospitaal geneem. Dit was die
                                 ergste tyd van my lewe! Ek het
                                 heeltemal "uitgehaak", oor goed
                                 gespring, mense uit my pad
                                 gevee, die pype wat my moes
                                 help, uitgeruk, en op mense
                                 geskreeu. Hierna was ek gedeel-
                                 telik verlam en vir 3 volle dae kon
                                      Vervolg op p. 9ervolg op p. 9
                                      V
   1   2   3   4   5   6