Page 1 - Good News April 2010 paper
P. 1

ie opdrag was baie duidelik: 'n gratis   en ongelowiges. Die GOEIE NUUS
         Christelike koerant. Oor alle taal-, kleur-, en  van Jesus Christus se reddende
     Dkerkgrense heen. Beskikbaar vir gelowiges       genade en verlossing vir elke
                                 mens wat na Hom toe wil kom. Die
                                 gratis  verspreiding van God se
                                 Woord, asook getuienisse van Sy
                                 wonderdade en ingryping in die
                                 lewens van mense sodat lesers
                                 aangeraak, opgebou, gestig, ver-
                                 sterk en bemoedig kan word.
                                 'n Onbegonne taak vir 'n uitge-

                                 brande, werklose egpaar! MAAR
                                 GOD  het laag neergebuig en
                                 hierdie swak, nietige instrumente
                                 opgehelp, hul geringe mate van
                                 geloof en gehoorsaamheid raak-
                                 gesien en op wonderbare wyse
                                 voorsien sodat die eerste uitgawe

                                 van GOEIE NUUS/GOOD NEWS
                                 middel April 1998 die lig gesien
                                 het. PRESIES 12 JAAR GELEDE!
                                 Dit was die vrug van 3 persone se
                                 gehoorsaamheid aan die STEM
                                 van die HERE wat onafhanklik van
                                 mekaar aan ons bedrae geld ('n

                                      Vervolg op p. 8ervolg op p. 8
                                      V
   1   2   3   4   5   6