Page 1 - Good News May 2010 paper
P. 1

oestyne in ons lewens is allesbehalwe  getref deur hierdie stilte. Veral as
          betekenisloos. Een van die belangrikste  'n mens uit ons moderne opset
     Wkenmerke van 'n woestyn is stilte. van gejaag en geraasbesoe-
     Enigiemand wat al in 'n regte woestyn was, word     deling in 'n woestyn beland, is die
                                 stilte oorweldigend.
                                 Ons leef in 'n tyd waar verskil-
                                 lende vorme van besoedeling
                                 hoogty vier. Ons praat van lug-
                                 besoedeling, waterbesoedeling,
                                 en dies meer. Ons is egter nie
                                 altyd bewus van die geweldige
                                 vlakke van geraasbesoedeling,
                                 veral in ons stedelike gebiede,
                                 nie. Daar is die geraas van motors
                                 en vliegtuie, toeters en sirenes,
                                 die gepraat van mense en die
                                 geblaf van honde. In 'n sekere sin
                                 het ons geleer om daarmee saam
                                 te leef en kom ons dit dikwels nie
                                 meer agter nie. Totdat jy in 'n plek
                                 van absolute stilte kom.
                                 'n Tyd gelede het ons deur
                                 Namibië getoer, en daar, veral in
                                 die Namibwoestyn, tref die ware
                                 stilte jou - jy kan die stilte amper
                                 hoor! Dan skielik besef jy hoeveel
                                      Vervolg op p. 6Vervolg op p. 6
   1   2   3   4   5   6