Page 1 - Good News March 2019 paper
P. 1

ie duiwel het nie 'n Christene nie. In tye van
         a n t w o o r d  o p  d i e  vervolging en nood bly gebed
     Dgelowige gebed van nog altyd die magtigste wapen!
                        Christene in lande agter die
                        Ystergordyn ervaar dit daag-
                        liks.

                        Georgi Vins, die kerkleier wat
                        uit Rusland verban is, het by sy
                        aankoms in die VSA daarvan
                        getuig. “As die vyandige wagte
                        vir ons sonder rede beter as
                        ander behandel het in die
                        gevangenis, het ons geweet dit
                        is te danke aan die voorbidding    bereik. Ons het dadelik 'n aantal gebedsvriende gebel en oral het
                        van vriende in die Weste,” het    Christene bymekaar gekom om vir hom te bid.
                        hy gesê.

                                           Die Here het hul gebede op 'n wonderbaarlike wyse verhoor!
                        Die Ugandese predikant,       Musoke is na die berugte gevangenis, Nakasero, in Kampala
                        Musoke, het ook daarvan      gebring. Honderde mense is daar op 'n gruwelike manier
                        getuig. Toe hy gearresteer is,  doodgemaak. Baie is met 'n voorhamer vermoor. Hulle moes
                        het sy gemeente voortdurend    daar neerkniel en is herhaaldelik op die kop geslaan totdat hulle
                        vir hom gebid. Die berig van sy    gesterf het.
                        arrestasie het ons by Operasie
                        Mobilisasie nog dieselfde dag
                                           Musoke is in die onderaardse gevangenis in die dodesel
                                           toegesluit. Hy het tot aan sy enkels in die water, gemeng met
                                           urine en die bloed van vorige slagoffers, gestaan. Die stank was
                                           ondraaglik! Toe die deur agter hom toegesluit word, het hy alleen
                                           agtergebly in die donker gat. Vrees het hom aangegryp en in sy
                                           nood het hy tot die Here geroep: “O Here, help my tog! Ek is nie
                                           bang om te sterf nie, maar ek is bang vir die lyding. Laat die
                                           soldate tog dadelik kom om my dood te maak, en laat die lyding
                                           asseblief kort wees.”

                                           Die Heilige Gees het hom getroos en hom aan Paulus en Silas in
                                           die gevangenis van Filippi herinner. Musoke het begin om deur
                                           sy trane heen die Here te loof en te prys. Die wagte wat buitekant
                                           gestaan het, het hom gehoor en gedink dat hy van sy verstand af
                                           geraak het. Hulle het die seldeur oopgemaak, hom na buite
                                           gesleep en na die Gevangeniskommandant geneem.

                                           Hy het Musoke verbaas aangekyk: “Wat makeer jou?” Musoke
                                           het sy hande opgehef en opnuut die Here God begin loof en prys.
                                           “Julle kan my maar gerus doodslaan,” het hy uitgeroep. “Ek sal
                                                         Vervolg op p. 8Vervolg op p. 8
   1   2   3   4   5   6